شرايط و ضوابط جاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك

شرايط و ضوابط جاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك

اهم شرايط و ضوابط جاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك برای ثبت درخواست و صدور ضمانت نامه

 

1- متقاضی قبل از تکمیل درخواست خود می بایست نسبت به تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز اقدام نموده و سپس نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید (برای دریافت اطلاعات و فرم های مورد نیاز، جهت ثبت درخواست، اینجا را کلیک نمایید)

2- ثبت درخواست تنها از طریق این سامانه امکانپذیر بوده و هر گونه مراجعه فیزیکی برای ارائه درخواست بلااثر خواهد بود.

3- ثبت درخواست به منزله پذیرش برای صدور ضمانت نامه نبوده و این درخواست بعد از طی مراحل تعیین شده، تصویب در هیئت مدیره، تکمیل مدارک تعیین شده و و تضامین مشخص شده (وثایق و ضامنین) منجر به صدور ضمانت نامه خواهد شد.

4- شركت بايد در زمره صنايع كوچك بوده و زير 50 نفر پرسنل داشته باشد. همچنين متقاضيان بايد داراي فعاليت صنعتي باشند و از مجوزهاي سازمان جهاد كشاورزي تنها صنايع تبديلي و تكميلي مورد قبول صندوق مي باشد.

5- براي صدور برخی از  ضمانت نامه های پیمانکاری تا حداکثر۱۰ درصد سپرده تودیعی اخذ می شود.

6- صندوق در ازاي صدور ضمانت نامه 150 % مبلغ ضمانت نامه چك با امضاي متقاضي و يك ضامن غير و 150 % آن تركيبي از وثايق نوع 1 ( ملكي قابل ترهين شامل : زمين، باغ، محل اجراي طرح و ملك مسكوني يا تجاري ؛ انواع سپرده ) و نوع 2 (سفته) با امضاي متقاضي و ضامن دريافت مي كند.

7- كارمزد صدور ضمانت نامه بر اساس نرخ كارمزد ضمانت نامه هاي بانك مركزي دريافت مي گردد و تا 50 % تخفيف دربرخي ضمانت نامه ها منظور خواهد شد.

8- تضامینی که متقاضی در گام تعیین شده پیشنهاد می دهد، به منزله تایید نهایی در صندوق نبوده و بعد از طی مراحل تعیین شده در صندوق نتیجه تایید یا عدم تایید آن به متقاضی اعلام خواهد شد. بعد از اعلام برای تکمیل مدارک، تضامین نهایی (شامل وثایق و ضامنین) از سوی متقاضی اعلام می گردد.

9- ضامنین در نظر گرفته شده باید حداقل یکی از شرایط ذکر شده را داشته باشند :۱ - کارمند رسمی،پیمانی یاقراردادی ارگان های دولتی (دارای حکم و فیش حقوقی)، ۲ - دارای فعالیت معتبر اقتصادی. ضمن اینکه صندوق در رد يا قبول ضامن و مدارك تحويلي، براساس ضوابط خود مختار خواهد بود.

10- در صورت ارزيابي املاك قبل از اعلام مصوبه هيئت مديره تمامي هزينه هاي مربوطه به عهده متقاضي است.

11- تا زمان تكميل مدارك، صدور ضمانت نامه انجام نميگیرد. بديهي است پيگيري جهت رفع نقص برعهده متقاضي است.

12- درخواست کننده تایید می کند، صندوق این اختيار را دارد تا براي اطلاع از سوابق متقاضي استعلام هاي مورد نظر را از دستگاه ها، سازمان ها و ادارات مختلف به عمل آورد.

13- تا قبل از تكميل فرم ها در این سامانه و ارسال مدارك اعلام شده، بررسي اعتباري انجام نمی پذیرد.

14- متقاضيان مي بايست در هنگام درخواست صدور ضمانت نامه، فاقد بدهي معوق و مشكوك الوصول و همچنين چك برگشتي در سيستم پولي بانكي باشند.

15- متقاضيان مي بايد مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورشكسته نباشند.

16- كارمزد صدور ضمانت نامه بصورت نقدي دريافت مي گردد .

17- اسناد و مدارك مخدوش قابل پذيرش نمي باشد.

18- متقاضي صراحتاً اعلام مي نمايد كه هيچ گونه وجهي از بابت دريافت خدمات از صندوق به شخص ثالث پرداخت ننموده و تنها مجاز به پرداخت هزينه هاي صدور ضمانت نامه صرفاً به صندوق مي باشد.

19- چنانچه در مراحل بررسی، اطلاعات ثبت شده به گونه ای باشد که نیاز به اصلاح توسط متقاضی دارد، پرونده توسط عوامل اجرایی بازگردانی شده و مجدداً می بایست توسط متقاضی تکمیل گردد، که در این حالت، مسئولیت تاخیر به وجود آمده برای بررسی مجدد پرونده بر عهده متقاضی می باشد.

20- از آنجا که برای تسهیل سازی مراحل ثبت و بررسی درخواست، اصل بر صحت اطلاعات اظهار شده توسط متقاضی است، لذا متقاضی تایید می نمایند که تمامی اطلاعات اظهار شده در این فرم را با دقت، صحت، مطابق واقعیت و مدارک موجود ثبت کرده و چنانچه خلاف آن اثبات شود، حق پیگرد قانونی و حقوقی برای صندوق محفوظ خواهد بود و مسئولیت تبعات بعدی بر عهده متقاضی است.

قوانین و مقررات

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است.