موضوع فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و تا ۵۰% تخفیف کارمزد نسبت به بانک ها

در موارد زیر می باشد :

  • ضمانت نامه اعتباری برای تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و در گردش
  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده
  • ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  • ضمانت نامه پیش پرداخت
  • ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان/ بیمه / مالیات
  • ضمانت نامه تعهد پرداخت
  • ضمانت نامه اعتبار خریدار (خرید مواد اولیه)

 

کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد